اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۸۲۶۳۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۸۰۰۵۹۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۶۶۷۹۰۳۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
جاده قدیم کرج, بعد از میدان شیر پاستوریزه, روبروی فتح 19, مجتمع تجاری پارس امیر, پلاک 71 و 72

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه فروشگاه مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • فروشگاه مرکزی
  • آدرس:
  • جاده قدیم کرج, بعد از میدان شیر پاستوریزه, روبروی فتح 19, مجتمع تجاری پارس امیر, پلاک 71 و 72

  • :
  • ۶۶۸۲۶۳۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۶۶۸۰۰۵۹۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۶۶۷۹۰۳۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 مرتضی دماوندی
 مدیر عامل
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۶۶۸۲۶۳۸۲
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۶۶۷۹۰۳۶۶
 

آدرس

دفتر نمایندگی/شعبه شعبه 2

مشخصات

  • :
  • شعبه 2
  • آدرس:
  • خیابان سعدی جنوبی , پاساژ رضوی , طبقه همکف , پلاک 21

  • :
  • ۳۳۹۰۴۸۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۰۴۹۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸

   • :

  آدرس